Webový portál o cestování a životě na Novém Zélandu

Zpracování osobních údajů

01.07.2018 VisitKiwiCZ
 1. Udělujete tímto souhlas společnosti GIORICO s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 497 90 625, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109710 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  jméno a příjmení
  telefonní číslo
  e-mailová adresa
  dotaz
  IP adresa
   
 2. Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu. 
  IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery Správce a to po dobu 6 měsíců od posledního přístupu na webový portál Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku.
   
 3. Souhlas udělujete na dobu zpracování po dobu 6 měsíců a to za účelem zodpovězení dotazu. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost zaslání odpovědi na dotaz.
   
 4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
  • společnost MOVIS s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, T.G. Masaryka 838/31, PSČ 36001, IČ: 29097177

  • společnost JIMIRO s.r.o., se sídlem Kralovice, Na Palcátech 368, okres Plzeň-sever, PSČ 33141, IČ: 25225260

  • společnost Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 471 14 983

  • společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306

  • společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, PSČ 37001,
   IČ: 26046768

  • společnost PayPal Holdings, Inc, se sídlem 2211 North First Street, San Jose, California, U.S.

  • Cestovní agentura Ing. Oldřich Thér, se sídlem Poděbrady, Chelčického 813, PSČ 29001, IČ: 70728194

  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

  • Osobní údaje mohou být na základě komunikace s vámi předány společnostem vystavujícím letenky.
    
 5.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Knihy o Novém Zélandu

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Novinky na Váš email