Webový portál o cestování a životě na Novém Zélandu

Setkání s novozélandským ambasadorem v Praze

19.06.2018 VisitKiwiCZ Aktuality

Setkání s ambasadorem

Na půdě Anglo-americké univerzity pod Pražským hradem proběhlo ve čtvrtek 14. 6. setkání s velvyslancem Nového Zélandu, který má ve svém geografickém portfoliu rovněž vztahy s Českou republikou. Rupert Holborow hovořil především o ekonomické dimenzi vzájemných vztahů a postavení NZ v mezinárodním obchodě.

Ve svém úvodu Holborow shnul postupné budování vztahů se svými sousedy a zdůraznil význam dohod volného obchodu (FTA). Tím se dostal k důležité otázce takové dohody s Evropskou unií. Oficiální zahájení konkrétních rozhovorů o FTA mezi EU a Austrálií a NZ schválila v květnu Rada Evropské unie. Jak Holborow uvedl, u České republiky nachází velkou podporu pro úspěch těchto jednání. "Export z Nového Zélandu nikdy nemůže být pro Evropu hrozbou. Importujeme do třetích zemí více evropských produktů, než kolik námi vyrobených importujeme do Evropy," vysvětlil. První testy ze soukromých stanic proběhly v květnu minulého roku.

Poté následoval prostor pro dotazy posluchačů. V naváznosti na jednu z otázek Holborow zmínil, že cílem Nového Zélandu není stát se největším zemědělským exportérem, ale zemí s nejlepším farmářským systémem na světě. Předmětem diskuze se rovněž stala otázka postavení Zélandu jako ideální lokality pro vypouštění malých jednorázových raket pro přenos satelitů a dalších zařízení.

Akci uspořádala nezisková networkingová organizace Australasian Business in the Czech Republic ve spolupráci s CANZA, česko-australsko-zélandskou asociací. Zhruba čtyřicet přítomných hostů mělo možnost navázat nové kontakty po skončení debaty během neformálního networkingu a nechyběla ani ochutnávka zélandských vín z regionu Marlborough.

za VisitKiwi.cz Lucie Semanská

Knihy o Novém Zélandu

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Novinky na Váš email