Webový portál o cestování a životě na Novém Zélandu

Předčasný návrat do ČR a zdravotní pojištění

19.04.2020 VisitKiwiCZ

AKTUALIZACE 23.4.2020

VisitKiwi.cz v současné době díky konzulce v Sydney Hance Flanderové velmi intenzivně spolupracuje na řešení situace s konzulárním odborem ministerstva vnitra. Konzulární odbor ministerstva vnitra připravuje dopis pro ministerstvo zdravotnictví, konkrétně ředitelku odboru pro dohled nad zdravotními pojišťovnami. V tomto dopise vysvětlí vaši situaci a požádají o prominutí plateb za zdravotní pojištění.

V současné době vám nemůžeme nic slíbit ani zaručit, pokud vás pojišťovny nutí doplatit, zvažte sami, zda vyčkáte a budete riskovat penále, nebo zda platbu uhradíte a v případě kladného výsledku budete platbu požadovat od pojišťovny zpět.

Pokud by tento krok s ministerstvem zdravotnictví nevyšel, pak jako druhý krok připravíme stížnost ombudsmanovi, ten by ale měl zasáhnout v případě, kdy státní správa nekoná, což zatím neplatí.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Složitá situace kolem šíření koronaviru narušila plány mnohým cestovatelům. Vláda ČR vyzvala Čechy v zahraničí k návratu do vlasti a mnoho z těch, kteří výzvy uposlechli, se dostalo do situace, kdy jejich pobyt v zahraničí netrval 6 měsíců, což je minimální doba potřebná k osvobození od povinnosti platit v ČR zdravotní pojištění. Po těchto lidech nyní jejich zdravotní pojišťovny vyžadují doplatek pojistného včetně penále.

Tento postup zdravotních pojišťoven je zcela v souladu se zákonem, ale vzhledem k situaci ho vnímáme v rozporu s dobrými mravy. Lidé, kterých se situace týká, se dle postoje vlády ČR zachovali zodpovědně a v souladu s jejím doporučením a domníváme se, že by za uposlechnutí výzvy vlády ČR neměli být potrestáni tímto způsobem.

Naším cílem je shromáždit kontakty na všechny, které tato situace postihla a požádat o výjimku. Naše žádost bude směřovat na Ministerstvo zdravotnictví i jednotlivé pojišťovny. Domníváme se, že pro pojišťovny tato částka není významná a dotčení lidé jednali v dobré víře bez zájmu o poškození zdravotních pojišťoven.

V současné době shromažďujeme kontakty jak na straně poškozených, tak na straně těch, kteří by nám mohli pomoci. Jsme v kontaktu s několika konzuly a pracujeme na získání dalších potřebných kontaktů.

Přesto, že se věnujeme Novému Zélandu, může se k naší výzvě připojit kdokoliv, kdo se vrátil ze zahraničí. Naše iniciativa je zcela dobrovolná a naprosto zdarma. Vaše údaje jsou chráněny dle našich zásad ochrany soukromí nebudou použity k žádným jiným účelům, než k realizaci této výzvy.

Diskuze

Knihy o Novém Zélandu

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Novinky na Váš email