Webový portál o cestování a životě na Novém Zélandu

Obyvatelé

VisitKiwiCZ Nový Zéland

Na Novém Zélandu dnes žije necelých 4,5 milionu obyvatel, což je ve srovnání s Českou republikou, která je téměř 3,5x menší rozlohy o více jak polovinu méně obyvatelstva. 

Po úspěšné britské kolonizaci, která byla oficiálně zahájena v 19. století podepsáním smlouvy z Waitangi, žije na Novém Zélandu směsice evropských, maorských a dalších přistěhovaleckých kultur v následujícím složení:

  • Evropané 74%

  • Maorové 15%

  • Asiaté 10% 

  • Kmeny tichomořských ostrovů 8% 

(*Někteří z obyvatel se hlásí k více příslušnostem, proto celkový součet neodpovídá 100%)

TIP: Vice o britské kolonizaci a osídlení ostrovů se dočtete v našem článku Historie.

Z výše zmíněného rozpadu jasně vyplývá, že dnes má tři čtvrtě novozélandských obyvatel evropský původ. Největší koncentraci Maorů potkáte díky jejich teplomilnosti zejména na východních pobřežích obou ostrovů, a také v Northlandu, nejsevernějším cípu Severního ostrova.

Historie donutila Maory žít spíše evropským způsobem života a každý z nich se s tím vypořádává po svém. Zvýšená kriminalita napříč maorským etnikem a závislost na sociálním systému je jedním z průvodních jevů.

Pokud se vám povede Maory poznat blíže či se přímo zúčastnit nějaké jejich typické události, poznáte, že se jedná o velice kulturní a společenské etnikum, s velkým citem pro přírodu, přátelství a třeba i historii a umění. Pokud mezi nimi navíc získáte přátele, věřte, že takové přátelství bude mít skutečnou váhu. Tito lidé budou připraveni se s vámi rozdělit o poslední sousto chleba i v největší nouzi. Vřelost je jim velice vlastní a vy se v jejich přítomnosti nejednou zastydíte za zažitou evropskou opatrnost a odstup.

Mezi další etnika obývající novozélandské ostrovy pak patří také Asiaté, nejčastěji pak Číňané, kteří do země začali přicházet nejvíce v průběhu zlaté horečky v 19. století. Ti si zde dodnes zachovávají jim tak blízkého obchodního ducha. Můžete je proto často potkat za pulty obchodů s občerstvením, jako je od Fish´n´Chips, až po autoservisy.

Poslední, nejméně početnou skupinou jsou pak přistěhovalci z tichomořských ostrovů jako jsou Vanuatu, Nuiei, Fidji a podobně. Ty nepřehlédnete zejména v době sklizně ovoce a zeleniny, kdy přijíždějí do zemědělských regionů v hojných počtech za prací, která jim dává příležitost zajistit celou rodinu.

Osídlení

Většina obyvatel se soustřeďuje spíše na Severním ostrově, jehož největší metropolí je se svými 1,3 miliony obyvatel, severně položený Auckland. To je více, než celkový součet obyvatel na Jižním ostrově. Pozor ale, i přesto že je Auckland největším městem v zemi, není městem hlavním.

Hlavním městem, nacházejícím se co do obydlenosti na druhé příčce, je díky své strategické poloze spojující oba ostrovy, město Wellington nacházející se na jihu Severního ostrova. Zde žije asi 400 000 obyvatel, což je téměř stejně jako v největším městě Jižního ostrova Christchurch.

Další populace je pak volně rozptýlena po zbytku země. Na jeden kilometr čtverečný tak vychází pohodových 14 obyvatel, což jasně naznačuje tomu, že tlačit se tu nebudete. Co do hustoty obyvatelstva se tak Nový Zéland řadí na 204. příčku z celkových 243 států světa. 

TIP: Další informace o jednotlivých městech a turistických cílech v okolí naleznete v našem článku Města.

Novozélanďany, řečené Kiwies (Kiwáci), si nejlépe musíte zažít sami. Naleznete celou řadu věcí, která vás až překvapí, jak moc se podobá Evropě. Stejně tak naleznete řadu jiných, které vás překvapí svou odlišností.

Užijte si přívětivost a přátelskost místních lidí a nebojte se díky jejich pohostinnosti a otevřenosti poznat je blíže, jedině tak budete mít příležitost si udělat o místních vlastní obrázek.

Fauna Fauna

Diskuze

Knihy o Novém Zélandu

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Novinky na Váš email