Webový portál o cestování a životě na Novém Zélandu

Flora

VisitKiwiCZ Nový Zéland

Jak jistě víte, Nový Zéland se rozkládá na dvou ostrovech, daleko izolován od zbytku světa, hluboko v Tichém oceánu. Nejblíže na sever je 2000 kilometrů vzdálená Austrálie. Na jih už je jen Antarktida. A právě unikátní poloha země je jedním z důvodů, proč je místní příroda tak výjimečná.

A právě z toho důvodu tu stejně jako mnoho zvířat naleznete až 80% endemického původu. To znamená, že se nevyskytují nikde jinde na světě. Jedinečnou bio bankou jsou v tomto smyslu zejména národní parky a chráněná území, která zabírají téměř 30% země. Postupnou kolonizací, zejména pak příjezdem Evropanů, bylo však na Nový Zéland přivezeno a uměle zasazeno mnoho nových, invazivních druhů rostlin, které původní vegetaci pohlcují. Dalším problémem je samozřejmě také potřeba člověka zvětšovat své teritorium pro život, čímž dochází ke kácení lesů a dalšími narušení přírody.

Přírodu a faunu v přirozené podobě, a tak jak vypadala, než přišli lidé, můžete prozkoumávat především na Jižním ostrově, a to zejména na jeho západním pobřeží, kde budete mít často pocit, že procházíte Jurským parkem.

TIP: Přečtěte si více o poloze a specifikách jednotlivých ostrovů v článku Geografie.

Základní charakteristiky

  • Většina rostlin je stále zelených
  • Málo stromů odolávající zimě
  • Většina rostlin se množí pomocí ptáků
  • Velmi málo z nich má obranu proti savčím škůdcům (tato zvířata zde byla uměle vysazena, a proto proti nim místní vegetace nemá přirozeně vyvinutou ochranu
  • Mnoho dvojdomých druhů
  • Květiny bývají typicky malé a bílé.
  • Mnoho rostlin se vyvinulo do větších forem ve srovnání s podobnými příbuznými druhy rostlin v jiných zemích

Nejznámější druhy rostlin

  • Kapradiny

Zatímco většina kapradin světa roste v tropickém podnebí, Nový Zéland hostí neobvyklé množství kapradin v mírném podnebném pásu. Ty jsou zde navíc často poněkud zelenější a především větší. Ty největší mohou dorůstat velikosti až přes 15 metrů. Takových zde najdete okolo 10 druhů, najdete tu ale také mnoho dalších "přízemních". Nejvyšší z nich pak patří Ptisana salicina nebo King fern typická pro Austrálii, Nový Zéland a Jižní Pacifik, která dorůstá výška až 5 metrů.

Nejen kapradiny, ale i tráva zde může být pod vlivem štědrého klimatu často zelenější. Proto věřte tomu, že fotografie zdejší přírody mnohdy nemají za potřebí sebemenší postprodukční úpravu pomocí filtrů.

Nejznámější ikonou místních kapradin je tzvSilver fern, jež se stala národním symbolem, jejíž list hrdě zdobí i barvy All Blacks, národního ragbyového týmu. Poznáte ji tak, že její zbarvení na spodní straně listu je oproti horní zelené vrstvě výrazně bělejší ("stříbrné"). Tuto kapradinu v minulosti používali Maorové k vyznačení cesty za šera tak, že listy pokládali světlou stranou, která odráží světlo, na zem, aby nezapomněli, kudy putovali ani při návratu v pozdních večerních hodinách.

Kauri

Největší raritou Severního ostrova jou dozajista obří prastaré stromy Kauri, které jsou uctívány maorskou kulturou, a patří mezi nejmohutnější stromy  světa. Rostou do výšky až 50 m, s šířkou kmene až 16 metrů. Unikátní je pak také jejich dlouhověkost. Dožívají se totiž i více než 2000 let.

1000 let nazpět, dříve před prvním osídlením ostrovů, zasahovaly lesy Kauri od dalekého severu v Northlandu až po město Kahwia položené pod Hamiltonem a zabírali celkovou plochu 1,2 milionu hektarů. 

S prvním osídlováním začaly postupně stromy kauri pro svou nepřekonatelnou kvalitu dřeva rychle mizet. Maorové je používali pro stavbu lodí, řezbářství i stavbu domů. S příchodem Evropanů se intenzita těžby ještě zvětšila. Budovaly se další lodě a příbytky a kácely se lesy pro získání nové zemědělské půdy. 

Lesy stromů kauri jsou přitom důležité nejen pro svou jedinečnost dlouhověkosti, ale i pro celkové zachování místní biodiverzity. Díky jejich přítomnosti zde totiž může vegetovat mnoho dalších novozélandských rostlinných i živočišných druhů, kterým by se tu bez jejich přítomnosti, která vytváří místní půdu jedinečnou, nedařilo.

Z lesů se pomalu stávají pouze jedinci či páry opuštěných stromů. Je proto nutné začít jednat a tato území chránit. Poslední jedince najdete zejména v lesích západního pobřeží Northlandu, nejsevernějšího území Nového Zélandu, které se nachází severně od Aucklandu, největšího města Nového Zélandu. Krále lesů, největší zachovalý strom kauri, naleznete v Tane Mahuta. Je starý 1500 let, vysoký 51,5 m, a jeho obvod kmene činí 13,77 m.

 

Tane Mahuta na mapě - KLIKNI ZDE

 

Novodobou hrozbou pro tyto staříky je kromě člověka samotného také šíření bakterií zavlečených na Nový Zéland z jiných zemí světa, které tyto stromy oslabují, až zcela zahubí. Proto jsou v jejich okolí často uměle budovány jakési vstupní brány pro očistu obuvi, která má sloužit k zamezení přenosu jakýchkoliv potencionálních mikroskopických nečistot do jejich okolí.

Tyto stromy mají také velice mělce posazené kořeny, proto není dobré se v jejich blízkosti pohybovat přímo po zemině, čímž je dochází k jejich narušení. Často jsou proto také kolem stromů budovány dřevěné chodníčky.

Máme velké štěstí, že je v současné době přístup k těmto stromům povolen, proto si ho nezapomeňte dostatečně vážit a respektujte pravidla pohybu v jejich okolí. 

Devastace přírody

Oproti chráněným územím je příroda mimo ně stále často silně kultivovaná, a přesto že následky těžby jsou jasně patrné, zachovali si kiwies mnohé návyky i doposud. Není jim tak cizí ani chemické odplevelování či zakopávání odpadků, a tak dále.

Je lehce úsměvné, že plevelem jsou zde často rostliny, které si na severní polokouli často pracně pěstujeme na skalkách či v květináčích. Naopak třeba u nás běžnou břízku naleznete v některých parcích jako výstavní strom. 

Lesní hospodářství má často velmi odlišný charakter. V těžkém strmém terénu se sází borovice v přesných řadách a odstupech tak, aby se mezi ně dalo v budoucnu dobře dostat těžkou technikou. Stromy se vysází najednou, nechají 25 let růst, a pak se zase všechny najednou vytěží. Obrázek pro pozorovatele je to zvláštní, a to jak v období růstu, tak i po těžbě.

Stejně jako v případě živočišných druhů se Nový Zéland potýká s širokou škálou invazivních rostlin, které se vlivem silného větru velmi rychle šíří. Koneckonců zmíněná borovice je jedním z nich.

To vše nic nemění na faktu, že lidé na ostrovech zdaleka nejsou tak dlouho jako v Evropě, a díky tomu se i zde se zatím povedlo udržet mnohem více původní přírody, které si zde náramně považují a věnují ji maximální péči. Nový Zéland vás tak svou krásou a přírodní rozmanitostí nepřestane překvapovat a i po letech vám bude brát slova z úst.

TIP: Jak je na tom Nový Zéland s ochranou rostlinných a živočišných druhů se dočtete v článku Novozélandská příroda v ohrožení.

Knihy o Novém Zélandu

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Roční cestovní pojištění na Nový Zéland

Novinky na Váš email