Webový portál o cestování a životě na Novém Zélandu

Bouře a záplavy

05.09.2018 Duckie_on_the_way

Divokost počasí jde ruku v ruce, a proto s přicházejícími bouřkami přichází také nebezpečí silného větru, tornád či velkých vln v rozbouřeném moři. To vše může mít za následky ohrožení obyvatel, narušení infrastruktury, poničení úrody či ohrožení hospodářských zvířat lokálními záplavami.

Při plánování vašich cest (především pak turistických výletů do přírody) vždy sledujte předpověď počasí například na Metservice.com a respektujte případná upozornění týkající se daných tracků na stránkách DOC.
 

Rizika

Ač se vám může zdát nějaká bouřka jako banální záležitost, kterou jistě znáte z České republiky, vězte, že zde na druhé straně světa může mít neočekávané následky, se kterými se u nás nesetkáte. 

Jedná se zejména o extrémně rychlé narůstání vodních hladin, a to nejen v jezerech, ale především v řekách. Během několika desítek minut se tu může proměnit takřka vyschlý vodní tok v neprostupnou rozbouřenou řeku, která je schopna způsobit během několika minut záplavy či odříznout mnoho obyvatel od zbytku civilizace.

To je třeba si uvědomit zejména při podnikání výletů do přírody, jejichž součástí je mnohdy i brod, přestup přes říčku či průchod vyschlým korytem řeky. Na to je nutné si dát extrémní pozor, protože při rychlém nárůstu vodní hladiny vás rychle stoupající řeka již nemusí pustit zpět. Přechod rozvodněné řeky je velice nebezpečný a může mít z důvodu silného vodního toku či skrytých vodních proudů až fatální následky. 

Na mnoha takových místech existují informační cedule, které na daný fakt upozorňují, není to však pravidlem, proto je důležité při svém cestování dodržovat základní bezpečnostní pravidla, která vás v případě náhlé změny počasí či jiné krizové situace mohla vysekat z bryndy.

Příklad 1: V roce 2018 vyhnal zkušený farmář před bouří několik backpackerů od řeky, ze které se jen o několik hodin později stala na několik dní neprostupná rozbouřená vodní hranice, která by smetla je i auto nebo v lepším případě odřízla na druhé straně břehu na několik dní. 

Příklad 2: Rozvodněná řeka v roce 2019 během několika minut strhla celý most - více v aktualitě Silné deště na West Coast.

 

Foto

Zdroj: nrz.co.nz

Základní pravidla pobytu v přírodě

Vyrážíte-li tedy do přírody na delší trasu, držte se základních pravidel. Ta se mohou býti zdát otravná, dávají ale smysl a v případě krizové situace vám mohou zachránit život.

 • Zjistěte si vždy aktuální předpověď počasí
 • Informujte se o aktuálním stavu trasy
 • Vždy někomu sdělte plán vaší trasy, počet lidí výpravy a plánovaný návrat
 • Mějte kvalitní obuv a dostatek teplého a nepromokavého oblečení i v teplých dnech
 • Vždy si s sebou neste dostatek pitné vody a potravin
 • Mějte u sebe nabitý mobilní telefon pro případ nouzového volání
 • Nelezte do rozvodněné řeky či rozbouřeného oceánu

Příklad: Náhlá nečekaná změna počasí v kombinaci s vaší nepřipraveností a podceněním podmínek může během několika minut otočit váš krásný den na výletě v boj o život. Čtěte příběh českého turisty  v blogovém článku Den, který neměl být poslední nebo aktualitu o nešťastném úmrtí asijského turisty na treky v okolí Nelson.

TIP: Více o trasách do přírody, jejích typech i doporučení co zabalit s sebou naleznete v článku TrekyPřečtěte si také článek o oceánských mořských proudech.

Základní pravidla pro backpackery

 • CESTOVÁNÍ

V ideálním případě se při předpovědi silných bouřek či tropických cyklon větším přesunům či výletům do přírody zcela vyhněte. Přívalové deště mohou způsobit nejen výkyvy hladin řek, ale také kvůli špatné viditelnosti, kluzkému povrchu či padajícímu kamení a stromům omezit bezpečnost na silnicích. Dejte si, proto raději na pár dní oraz a zůstaňte pokud možno v méně rizikové oblasti. Zcela nedoporučujeme vydávat se směrem zaplavených lokalit. Těm se raději obloukem vyhněte, nebo pokud jste v ní, snažte se ji co nejrychleji opustit.

Snažte se také během blížící bouře či cyklony zůstat informováni (sledujte předpověď počasí, místní zprávy nebo se zeptejte v infocentru) a nepodnikejte zbytečné riskantní cesty. 

 • SPANÍ

Také samotné spaní venku je dobré při nepříznivé předpovědi zvážit. Pokud se chystáte strávit noc v autě, volte lokalitu s rozmyslem. S předpovědí hrozící záplavami rozhodně v žádném případě neparkujte u pobřeží či jakýchkoliv i sebemenších řek a vodních ploch. Nezdržujte se také v dolících a spíše volte vyvýšené kempy na kopcích. Také si zvolte dostatečně pevné podloží, aby vás v případě silného deště nepohltilo bahno.

Kromě ohrožení vodou myslete při volbě ideálního prostranství také na možnost padajících stromů, elektrického vedení či vlivem silného větru volně poletující předměty jako jsou popelnice, silniční kužely apod.

V případě hrozícího nebezpečí si dopředu vyhledejte hostel či hotel, do kterého se budete moci  v krajní nouzi uchýlit.

 • STRAVA

Pro případ, že budete z důvodu uzavření silnice nebo zvýšeného vodního toku odříznuti od jiných oblastí si nakupte zásoby jídla a pitné vody.

 • EVAKUACE

​​Pro případ evakuace mějte připraven batoh se všemi potřebnými věcmi, včetně vašich dokladů.

 • KONTAKT

​​Snažte se mít stále nabitý telefon. Udržujte se v kontaktu s přáteli či rodinou a informujte je v případě jakýchkoliv změn či problémů. V případě jakýchkoliv komplikací volejte záchranou linku 111.

Foto

BOUŘE OBECNĚ

Před bouří

V první řadě při předpovědi silných bouří nekempujte venku a také zvažte přespávání v autě, možná by v tuto dobu bylo bezpečnější pronajmout si hostel.

Ať už budete noc trávit v autě nebo v budově, je dobré si dopředu připravit plán, jak se v případě nouze chovat, kam se odebrat, koho kontaktovat apod. Svoji domácnost dobře zabezpečte proti větru (odkliďte z venkovních prostor vše, co není pevně přidělané k zemi) včetně popelnic a zavřete všechna okna i dveře a připravte si pitnou vodu do zásoby.

fotky

fotky

Při bouři

Udržujte se v kontaktu s aktuálním děním, sledujte vývoj situace a uposlechněte obecná varování.

 • Stáhněte rolety, žaluzie či záclony, abyste se chránili před případným rozbitým sklem ze silného větru.
 • Pokud začne mít vítr destruktivní sílu, držte se dále od dveří i oken a uchylte se na bezpečné místo v domě.
 • Kohoutková voda může být již kontaminována, proto dejte raději přednost balené či dopředu připravené vodu z kanistru.
 • Vypojte elektroniku ze zásuvek a v případě ohrožení vypněte hlavní elektrický jistič.
 • Neopouštějte dům, nechoďte venku a neřiďte pokud to není absolutně nutné.

 

Co dělat při bouři

Sněhová bouře

Při sněhové bouři může dojít k omezení přívodu elektřiny, plynu a telefonního signálu. Pro obyvatele žijící v oblastech, kde tyto typy bouří hrozí, je důležité vlastnit náhradní zdroje energií, se kterými si vystačí po nutnou dobu.

Během sněžné bouře neopouštějte obydlí, pokud to není nezbytné. Pokud musíte cestovat, zkontrolujte si, že máte veškeré nutné vybavení jako sněhové řetězy, lopatu, spacák, baterku či svítilnu, teplé oblečení, vodu nebo horký čaj a lékárničku.

Pokud jste během sněhové bouře uvězněni v autě, neopouštějte ho. Nenechávejte nastartováno, ale zapínejte motor každých deset minut, abyste zůstali v teple. Otevřete lehce okénko, abyste se vyvarovali otravě z výfukových plynů. Pijte dostatek tekutin, dobře se oblečte a snažte se zůstat dobře vizibilní - oblečte si výrazné barvy  nebo výstražnou věsku a pokud možno udržujte ve voze světlo.

Tornádo

V některých částech Nového Zélandu se během bouří občas vytváří také tornáda. Pokud spatříte úzký rotující sloupec vzduchu, který se táhne od základny bouře až dolů z zemi, varujte ostatní a neprodleně se odeberte do úkrytu.

 • V OBYDLÍ

Nejlepší ochranou vám bude podzemí, tedy například sklep nebo jakákoliv místnost v co možná nejnižším patře, která v ideálním případě nemá okna. Schovejte se pod nábytek nebo se přikryjte matrací či dekou.

 • VENKU

Pokud se pohybujete venku, snažte se zůstat dál od stromů. Lehněte si na zem v co nejnižším bodě (ďolíku, nížině, propadlině) a kryjte si rukama hlavu.

 • V AUTĚ

Pokud jste právě v autě, okamžitě ho opusťte a hledejte bezpečné místo pro přečkání. Nesnažte se tornádo autem projet nebo se schovávat pod něj jako pod pod přístřešek.

 

fotka

Zdroj: Wikipedia

Po bouři

Po skončení bouře vyčkejte na příkazy zásahových jednotek, které můžete sledovat v televizi či poslouchat v rádiu.

 • Zkontorlujte zda ve vašem okolí nění někdo, kdo je zraněný nebo potřebuje pomoci. 
 • Podívejte se, zda-li na domě nebo v okolí nejsou nějaké praskliny a pokud je nějaký váš majetek poničen, udělejte záznam a fotografie pro pojišťovnu.
 • Poté můžete začít s úklidem.

ZÁPLAVY OBECNĚ

S burácejícími bouřemi a tropickými cyklonami jdou často ruku v ruce také výše zmiňované záplavy. Při vydatném dešti se může během pár desítek minut proměnit poklidná oblast v jedno velké jezero či dokonce proudící řeku. Při zaplavení určité oblasti pak může lehce dojít k narušení celkové infrastruktury, ale také k poškození vašeho majetku a ohrožení vašeho zdraví, v krajním případě až ztrátě života. 

Aktuální počasí samozřejmě neovlivníte. Předvídavým a zodpovědným chováním ale můžete své šance na ochranu vaší bezpečnosti jednoznačně zvýšit. 

Před záplavami

Voda při záplavách je nebezpečná zejména když:

 • povodeň je hluboká nebo plyne velmi rychle
 • povodeň rychle stoupá
 • obsahuje kusy trosek poničeného okolí (stromy, stavební materiál, kusy plechu aj.)

 V ideálním případě se ohrožené oblasti obloukem vyhněte. Pokud to není možné, snažte se na připravit  na nával vody dříve než udeří. To vám může pomoci značně redukovat ztráty. 

Zjistěte si zda je vaše oblast v ohrožení, pokud ano, zeptejte se na plán evakuace a způsoby, jakým budou občané informováni a dalším postupech. Ověřte si, jestli je možné nějak pomoci v ochraně oblasti, a jakým způsobem postupovat při zajišťování vašeho majetku. Zjistěte si kde je nejbližší nevyšší bod v okolí pro případ potřebné evakuace a připravte si vlastní evakuační plán včetně evakuačního zabazadla obsahujícího vše potřebné na cestu (doklady, pojištění, peníze, telefon, lékárničku aj.)

Při záplavách

Pokud stoupající voda opravdu zasáhne vaši oblast, doržujte základní pravidla:

 • Poslouchejte lokální rádio a sledujte proměnlivost situace.
 • Poslouchejte oficiální příkazy záchraných složek.
 • Buďte připraveni pro rychlou evakuaci v případě potřeby.
 • Naplňte pytle s pískem, které položte kolem prahu pro lepší izolaci dvěří.
 • Zavřete všechna okna a dvěře do budovy / bytu.
 • Umístěte všechny cenosti a chemické přípravky co nejvýše je to možné.
 • Vypněte plyn a elekřínu pokud to bude přikázáno záchranými složkami.
 • Vypojte elektrické přístroje ze zásuvek.
 • Nechoďte ani nejezděte autem v záplavové oblasti pokud to není absolutně nezbytné.

video

Po záplavách

I přesto, že voda již opadla, nemusí být zdůvodu možného narušení sturktury staveb bezpečné se do oblasti vrátit. Vyčkejte proto prosím na oficiální pokyny záchranných složek z rádia či jiných informačních kanálů.

Mějte oči otevřené a pomožte lidem, kteří jsou v nesnázích nebo potřebují speciální asistenci (děti, staří lidé, zraněné osoby aj.). Informujte známé a rodinné příslušníky, že jste v pořádku. Vyhoďte veškeré jídlo (včetně plechovkového) i balenou vodu, která byla potopou zasažena a vyhněte se konzumaci kohoutkové vody v záplavové oblasti, může být kontaminovaná. 

Nakonec zkontorlujte a zaznamenejte případně škody pro případ odškodnění od pojišťovny. 

Líbil se Vám tento článek?
Sopka Sopka Dýně Dýně

Diskuze

Bloguj o Novém Zélandu na VisitKiwi.cz!

Zaregistruj se a začni psát ještě dnes.

Nejnovější články

Routeburn Track / Zážitky z Great Walku
Routeburn Track / Zážitky z Great Walku

Routeburn track patří mezi tzv. Great Walky, kterých je Zélandu deset, jsou to vícedenní treky a snem každého pořádného hikera je si aspoň jeden Great Walk dát! Kepler jsem zdárně pokořil :D a tak se...

14.07.2020
Kepler Track / Zážitky z prvního Great Walku v životě!
Kepler Track / Zážitky z prvního Great Walku v životě!

Kepler track patří mezi tzv. Great Walky, kterých je Zélandu deset, jsou to vícedenní treky a snem každého pořádného hikera je si aspoň jeden Great Walk dát! Byl to i můj sen, proto jsem mu vyrazil do...

04.06.2020
4 dny práce v NZ pekárně
4 dny práce v NZ pekárně

Proč střídat práce? Proč ne? Co je víc než získávání stále nových zkušeností a nemít stereotip.

16.03.2020 Travelvedi
Na jablkách
Na jablkách

Apple picking

19.02.2020 NZtko
Mission completed
Mission completed

Čeká mě poslední týden před odletem a já jsem vyčerpaná a šťastná. Nikam už nespěchám a užívám si pohodu posledních dní v okolí Aucklandu.

05.02.2020 Duckie_on_the_way